2019

Bilans 2019 (291 KB)

Informacja dodatkowa (1,25 MB)

Rachunek zysków i strat jednostki (191 KB)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki (168 KB)

Sprawozdanie z działalności Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku za rok 2019 (572 KB)