2020

Bilans za rok 2020
(plik pdf 579 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Informacja dodatkowa
(plik pdf 312 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Rachunek zysków i strat jednostki
(plik pdf 556 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
(plik pdf 530 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2020 w odniesieniu do roku 2019
(plik pdf 345 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)