2021

Bilans za rok 2021
(plik pdf 164 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Informacja dodatkowa
(plik pdf 215 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Rachunek zysków i strat jednostki
(plik pdf 140 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki
(plik pdf 127 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)

Informacja o wykorzystaniu środków finansowych przyznanych w 2021r.
(plik pdf 345 KB otworzy się w nowym oknie po kliknięciu na link)