2020

> Zarządzenie nr 1:

Zarządzenie nr 1/2020 Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 02 stycznia 2020 roku w sprawie wprowadzenia zasad postępowania ze środkami dodatku wychowawczego dla wychowanków OW Lądek.


> Zarządzenie nr 2:

Zarządzenie nr 2/2020 Dyrektora  Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z  Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 27 lutego 2020 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z  Interwencją Kryzysową w Lądku

Regulamin udzielania zamówień publicznych w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku

Zał nr 1 wzór planu zamówień

Zał nr 2 notatka z przeprowadzonego rozeznania cenowego

Zał nr 3 wzór zapytania ofertowego

Zał nr 4 formularz ofertowy

Zał nr 5 wzór notatki powyżej 30 procent kwoty określonej w ustawie o prawie zamówień publicznych

Zał nr 6 wniosek w sprawie wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego


> Zarządzenie nr 3:

Zarządzenie nr 3/2020 Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 20.02.2020r. w sprawie przyjęcia Regulaminu prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej i strony internetowej w  Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku


> Zarządzenie nr 4:

Zarządzenie nr 4 /2020 Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: wprowadzenia zakazu kontaktów zewnętrznych w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z koronawirusem COVID-19.


> Zarządzenie nr 5:

Zarządzenie Nr 5/2020 Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku  z dnia 1.06.2020r. w sprawie powołania komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia procedur naboru  na wolne stanowisko urzędnicze w Ośrodku Wsparcia dla Dzieci  i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku oraz ustalenia regulaminu komisji konkursowej.


  > Zarządzenie nr 6:

Zarządzenie Nr 6/2020 Dyrektora Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową w Lądku  z dnia 30.06.2020r. w sprawie ustalenia dnia 14 sierpnia 2020 r. i 24 grudnia 2020 r. wolnymi od pracy dla pracowników Ośrodka Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży z Interwencją Kryzysową  w Lądku