Imienny wykaz Przewodniczącego, Zastępcy Rady

Władze Gminy Rozdrażew

 
Przewodniczący Rady Gminy              - Mirosław Jarocki
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy   -  Wiesław Jankowski