Imienny wykaz Przewodniczącego, Zastępcy Rady

Władze Gminy Rozdrażew

 
Przewodniczący Rady Gminy              - Wiesław Jankowski 
 
Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy   - Mirosław Jarocki