Programy realizacji zadań publicznych

Zadania publiczne 2006r.

 

1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

    Rozdrażew

   (Uchwała Nr XXV/128/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

    28 kwietnia 2006r.)

 

2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

    (Uchwała Nr XXV/127/2006 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

    28 kwietnia 2006r.)

 

3. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Rozdrażew na lata 2005 – 2014

    (Uchwała Nr XXIII/121/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

    29 grudnia 2005r.

 

4. Utworzenie i przyjęcie Statutu Związku Gmin Zlewni Górnej

     Baryczy

    (Uchwała Nr IX/57/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

    30 grudnia 2003r.)

 

5. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

    na obszarze gminy Rozdrażew na 2006 r.

    (Uchwała Nr XXII/113/2005 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

     8 grudnia 2005r.) 

 

6. Gminny program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki

    odpadami

    (Uchwała Nr XIII/72/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia

     27 września 2004 r.)

 

7. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Trzemeszno.

 

8.  Budowa drogi w Rozdrażewie ( ul. 25 stycznia) .

 

9. Remonty i modernizacje dróg gminnych poprzez częściowe

    wykonanie podbudowy dróg oraz ułożenie nawierzchni z masy

    mineralno - bitumicznej w miejscowościach :

 

    - Nowa Wieś droga w kierunku p. Szyszki (na długości 115 mb)

 

    - Maciejew droga w kierunku p. Olejniczaka (na długości 70 mb)

 

Zadania publiczne

 
  
1. Szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku
     (Uchwała Nr XX/111/97 Rady Gminy Rozdrażew z dnia
      29 lipca 1997r.)
 
 
2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków
    na terenie Gminy Rozdrażew
    (Uchwała Nr VI/39/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia
    05 września 2003r.)
 
 
3. Utworzenie i przyjęcie Statutu Związku Gmin Zlewni
    Górnej Baryczy
    (Uchwała Nr IX/57/2003 Rady Gminy Rozdrażew z dnia
    30 grudnia 2003r.)
 
 
4. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów
    alkoholowych na obszarze gminy Rozdrażew na 2004 r.
    (Uchwała Nr X/58/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia
    23 lutego 2004 r.
    Uchwała Nr XI/66/2004 Rady Gminy Rozdrażew z dnia
    29 kwietnia 2004r.)
 
 
5. Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozdrażewie.
 
 
6. Budowa Gimnazjum w Rozdrażewie.
 
 
7. Budowa drogi w Grębowie w kierunku
    p. Wojciecha Czajki .