Skład Rady


Jarocki Mirosław  - Przewodniczący Rady Gminy
Jankowski Wiesław  - Wiceprzewodniczący
 
 
1.  Bała Dawid 
2. Guźniczak Joanna
3. Jakubek Artur
4. Janicki Stanisław
5. Juskowiak Jerzy
6. Juskowiak Robert
7. Maciejewski Jan
8. Marcisz Zofia
9.  Pawlak Paweł
10.  Przepiórkowski  Roman
11.  Ptak Agnieszka
12.  Rzekiecki Roman
13.  Wojciechowska Joanna