Budżet Gminy na 2023 r.

 Budżet Gminy Rozdrażew na 2023rok (pobierz)
 Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2023-2027 (pobierz)