Budżet Gminy na 2024 r.

Budżet Gminy Rozdrażew na 2024 rok (pobierz)
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rozdrażew na lata 2024-2029 (pobierz)