Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2023 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 stycznia 2023r.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2023 rok (pobierz)