Informacja dot. osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej

Wykonanie budżetu za 2019r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz)