Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2016 roku

Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2016r. (pobierz)