Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2017 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2017 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2017r. (pobierz)