Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2018 rok

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2018 roku

Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2018r. (pobierz)