Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2020 roku
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2020r. (pobierz)