Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2021 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2021 roku      (pobierz)
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2021r.        (pobierz)