Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Rozdrażew za I półrocze 2022 roku      (pobierz)
Informacja o kształtowaniu  się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2022r.        (pobierz)