Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2017 roku

Na planowane dochody 18.821.810,74 zł wykonano 5.586.464,13 zł tj. 29,7 %
Na planowane wydatki 18.809.320,74 zł wykonano 4.408.679,85 zł tj. 23,4 %
Nadwyżka budżetu za I kwartał 2017 roku wynosi   1.177.784,28 zł
Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


                                                                         Wójt Gminy
                                                                    /-/ Marusz Dymarski  
Rozdrażew, dnia 20 kwietnia 2017 roku.