Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2018 roku

Na planowane dochody 21.782.240,48 zł wykonano 6.280.635,11 zł tj. 28,8 %

Na planowane wydatki 23.089.673,48zł  wykonano 4.985.744,89 zł tj. 21,6 %

Nadwyżka budżetu za I kwartał 2018 roku wynosi   1.294.890,22 zł

Nie udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych o których
mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

                                                                       Wójt Gminy
                                                                   /-/ Mariusz Dymarski


Rozdrażew, dnia 20 kwietnia  2018 roku.