Informacja o wykonaniu budżetu gminy za I kwartał 2019 roku

Na planowane dochody 21.135.592,00 zł wykonano 5.940.685,95 zł tj. 28,1 %

Na planowane wydatki 22.057.579,00 zł  wykonano 4.594.512,23 zł tj. 20,8 %

Nadwyżka budżetu za I kwartał 2019 roku wynosi  1.346.173,72 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych o których

mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.

 

 Rozdrażew, dnia 18 kwietnia  2019 roku.