Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2016 roku

Na planowane dochody 17.423.130,03 zł wykonano 9.631.645,48 zł tj. 55,3 %

Na planowane wydatki 18.588.599,03 zł wykonano  8.115.468,37 zł tj. 43,7 %

Nadwyżka  budżetu za II kwartał 2016 roku wynosi 1.516.177,11 zł

Gmina nie udzieliła umorzeń niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych.


Rozdrażew, dnia 20 lipca  2016 roku.