Informacja o wykonaniu budżetu gminy za II kwartał 2017 roku


Na planowane dochody 19.660.412,95 zł wykonano 11.048.847,09 zł tj. 56,2 %
Na planowane wydatki 20.150.395,95 wykonano 9.393.265,38 zł tj. 46,6 %
Nadwyżka budżetu za II kwartał 2017 roku wynosi   1.655.581,71 zł
Udzielono umorzenia niepodatkowych należności budżetowych
o których mowa w art. 60 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.335 zł.


                                                                   Wójt Gminy

                                                                /-/Mariusz Dymarski 


Rozdrażew, dnia 20 lipiec 2017 roku.