Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2023 roku

Informacja o wykonaniu budżetu gminy za III kwartał 2023 roku (pobierz)