Informacja za 2020 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych

Wykonanie budżetu za 2020r. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty  (pobierz)