Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2022 rok

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 12 stycznia 2022.  w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2022 rok (pobierz)