Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu przez Gminę Rozdrażew na 2020 r. (pobierz)