Opinia o prawidłowości prognozy długu na 2020r. i lata następne

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o prawidłowości prognozy dlługu
na 2020r. i lata następne (pobierz)