Opinia o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozdrażew

Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 4 grudnia 2023r. w sprawie wyrażenia opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rozdrażew (pobierz)