Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2022 r.

Opinia  Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu o możliwości sfinansowania deficytu budżetu przez Gminę Rozdrażew na 2022 r. (pobierz)