Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2017 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 77/2016 z dnia 14.11.2016r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2017r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2016 z dnia 14.11.2016r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2017- 2025