Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2018 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 72/2017 z dnia 14.11.2017r. (pobierz)
Projekt uchwały budżetowej na 2018r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2017 z dnia 14.11.2017r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2018- 2025 (pobierz)