Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2019 rok

Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2019 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 63/2018 z dnia 15.11.2018r.
Projekt uchwały budżetowej na 2019r. z uzasadnieniem
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 64/2018 z dnia 15.11.2018r
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2019- 2025 (pobierz)