Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2022 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 73/2021 z dnia 15.11.2021r.
Projekt uchwały budżetowej na 2022 rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 74/2021 z dnia 15.11.2021r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2022- 2027 (pobierz)