Projekt budżetu gminy Rozdrażew na 2023 rok

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 95/2022 z dnia 15.11.2022r.
Projekt uchwały budżetowej na 2023 rok z załącznikami  (pobierz)

Zarządzenie Wójta Gminy Nr 96/2022 z dnia 15.11.2022r.
Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rozdrażew na lata 2023- 2027 (pobierz)