Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2021

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Rozdrażew za rok 2021  (pobierz)

Sprawozdanie finansowe (bilans) za 2021r.  (pobierz)