INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO WG STANU NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Informacja o stanie mienia komunalnego wg stanu na dzień 31.12.2021r. (pobierz)