Informacja z I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości gruntowych położnych w Rozdrażewie

Informacja z I przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości położnych w Rozdrażewie stanowiących własność Gminy Rozdrażew przeprowadzonych w dniu 4 pażdziernika 2022r. w Urzędzie Gminy Rozdrażew (pobierz)