Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Nowej Wsi

Informacja z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położnej w Nowej Wsi stanowiącej własność Gminy Rozdrażew (pobierz)