Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości w Wolenicach

Wójt  Gminy Rozdrażew ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Rozdrażew.
Ogłoszenie
Oświadczenie
Klauzula obowiązku informacyjnego