Analizy stanu gospodarki odpadami

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2023 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2023 r. (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2022r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2022r.  (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2021r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2021r.  (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2020r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2020r.  (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2019r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2019r.- aktualizacja (pobierz)

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2019r. (pobierz)

 

 

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2018r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2018r. (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2017r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2017r. (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2016r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2016r.  (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2015r.   (pobierz)

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Rozdrażew za 2014 r.(pobierz)