Obwieszczenie o o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania  w sprawie  ustalenia lokalizacji  inwestycji celu publicznego pn. Przebudowa drogi 4331P Rozdrażew – Krotoszyn w zakresie budowy ścieżki pieszo- rowerowej (pobierz)