Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. "Budowa przystanku autobusowego przy drodze powiatowej nr 4331 P w miejscowości Dzielice na terenie działki nr 20 i 24, obręb Dzielice". (pobierz), (pobierz).