Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji celu publicznego

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla "Budowy stacji bazowej telefonii komórkowej sieci Play nr KRT3080A na terenie działki nr 130/1 w Wolenicach" (pobierz), (word).