Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrowa. (pobierz), (pobierz).