Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji: Budowa sali sportowej w miejscowości Nowa Wieś 36, dz. nr 96. (pobierz), (pobierz).