Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego pn Budowa elektroenergetycznej linii kablowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji pn. Budowa elektroenergetycznej linii kablowej wraz z szafką pomiarową (pobierz), (pobierz).