Obwieszczenie o zakończeniu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o zakończeniu postępowania i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznegow sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 "Play" na terenie działki nr 641/7, 194/3, Rozdrażew (pobierz), (pobierz).