Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji

Obwieszczenie Wójta Gminy Rozdrażew o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pod nazwą: Stacja bazowa telefonii komórkowej operatora KRT3111 sieci Play wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 52, ark. mapy 1 w miejscowości Nowa Wieś. (pobierz), (pobierz).