Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach

Obwieszczenie o zebranych dokumentach i materiałach przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dąbrowa (pobierz), (pobierz).