Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji dla inwestycji pn. Budowa linii oświetlenia drogowego w Rozdrażewie, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej dz. 490.

Obwieszczenie o zebranych dokumentach przed wydaniem decyzji dla inwestycji pn. Budowa linii oświetlenia drogowego w miejscowości Rozdrażew, wzdłuż drogi powiatowej ul. Leśnej dz. 490. (pobierz), (pobierz).